"Sanayinin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri ” Toplantısı

Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri toplantısı 27 Kasım 2018 Saat 14:00 de Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip DRANAS Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumları,üniversite,meslek kuruluşları,sivil toplum kuruluşları,organize sanayi bölgeleri ve özel İşletmelerin temsilcilerinden oluşan çok sayıda katılımcı iştirak etti.Toplantıda sanayi sektörünün sorunları ve somut çözüm önerileri değerlendirildi.