• Sunulan hizmetler 
  • Sektörel bilgilendirme yapmak
  • İş Gücü Piyasası hakkında bilgilendirme yapmak
  • Özel sektöre yönelik kamu yatırımları hakkında bilgilendirme yapmak.
  • Potansiyel yatırım alanları ve bu alanlarda yapılan ön fizibilite raporları
  hakkında bilgilendirme yapmak
 • Sunulan Hizmetler;
  • Muhtemel yatırım yerlerinin önerilmesi
  • Yatırım yeri altyapı durumu hakkında bilgi verilmesi
  • Başta OSB’ler olmak üzere yatırım yeri sahibi kişi, kurum ve kuruluşlara ziyaretler organize edilmesi
  • Yatırım yeri maliyetlerine ilişkin olarak diğer illerle kıyaslama yapılması
 • Sunulan hizmetler 
  • Potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla bağlantı kurulması ve görüşmeler organize edilmesi
  • Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilere iletilmesi ve çözümü için aracılık yapılması
  • Akademik kurumlar, iş geliştirme merkezleri, teknoloji transfer ofisleri gibi destekleyici kurumlarla işbirliği imkânları sağlama
 • Makine ekipman alımı gibi sabit yatırımlar, işgücü maliyetleri, Ar-Ge ve inovasyon çabalarının maliyetleri, yurtdışı piyasalara açılma ve ihracat yapma girişimleri gibi pek çok alanda devlet destekleri yer almaktadır. Bu destekler farklı kurumlar tarafından vergi teşvikleri, faiz destekleri, faizsiz kredi destekleri,  kredi teminat kolaylıkları ve doğrudan hibeler gibi araçlarla verilmektedir. 

  Sunulan hizmetler 
  • Yatırımcıya ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve hibeler hakkında bilgi vermek.
  • Yatırımcıya ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek krediler hakkında bilgi vermek
  • İşletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik danışmanlık ve eğitim imkânlarına erişimini kolaylaştırmak
  • Yatırım teşviklerine ilişkin olarak diğer illerle kıyaslama yapılması
 • Sunulan hizmetler
  • Şirket kurulumu prosedürleri hakkında bilgi vermek
  • Yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler hakkında bilgi vermek
  • Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerinde ilgili makamlar nezdinde kolaylaştırıcılık yapmak.
  • Elektrik, internet, doğalgaz ve su imkânlarına erişim konusunda ilgili kurumlar nezdinde kolaylaştırıcılık yapmak
  • Yasal ortamda yaşanan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak.
  • Yabancı çalışanlar ve eşleri için çalışma izinleri, vize sorunlarına yardımcı olma, geçici oturma izni almaya destek olma
  • Yatırımcılar, çalışanlar ve aileleri için konut, okul ve ulaşım imkânları hakkında bilgilendirme yapılması